Adblue bijvullen

AdBlue®

Jouw Volkswagen bedrijfswagen voldoet aan de laatste uitlaatgasnormen.

AdBlue is een milieuvriendelijke synthetische vloeistof, die bestaat uit gedemineraliseerd water (67,5%) en ureum (32,5%). Deze vloeistof wordt gebruikt om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) te reduceren en draagt er aan bij dat jouw Volkswagen bedrijfswagen voldoet aan de uitlaatgasnormen.

Wanneer bijvullen?

1
Eerste waarschuwing: nog 2.400 km rijden

De eerste melding wordt gegeven wanneer je nog 2.400 kilometer kunt rijden. Deze melding wordt iedere 100 kilometer herhaald totdat de actieradius 1.000 kilometer is.

Eerste waarschuwing: nog 2.400 km rijden
2
Tweede waarschuwing: iedere 50 km herhaald

Bij een actieradius van 1.000 kilometer verandert de waarschuwing, en wordt deze oranje. Je wordt nu iedere 50 kilometer gewaarschuwd door een geluidssignaal.

Tweede waarschuwing: iedere 50 km herhaald
3
Derde waarschuwing: na uitschakelen auto niet herstarten

Vul je na de oranje waarschuwing jouw AdBlue-tank nog steeds niet, dan wordt de waarschuwing rood. Zodra dit gebeurt kan de auto niet worden herstart nadat deze is uitgeschakeld. Jouw auto is dan niet defect, maar de AdBlue-tank moet eerst worden bijgevuld voordat je verder kunt rijden.

Derde waarschuwing: na uitschakelen auto niet herstarten

Wie kan mijn AdBlue-tank bijvullen?

Jouw AdBlue-tank kan je het beste laten bijvullen door jouw Volkswagen Bedrijfswagens dealerOpent een externe link omdat:

  • Het bijvullen bij de Volkswagen Bedrijfswagens dealer scherp geprijsd is.
  • Het personeel getraind is in de omgang met AdBlue.
  • Er speciale adapters op de vulpijp nodig zijn om te voorkomen dat er wordt gemorst.
  • Jouw Volkswagen Bedrijfswagens dealer beschikt hierover.

Vijf handige tips:

  1. Per ongeluk AdBlue in jouw brandstoftank gegoten? Start de motor dan niet, maar neem contact op met jouw Volkswagen Bedrijfswagens dealerOpent een externe link.
  2. Giet alleen AdBlue in de AdBlue-tank; vul de AdBlue-tank niet met andere vloeistoffen.
  3. Voorkom dat de AdBlue vervuild raakt.
  4. Als kleine hoeveelheden AdBlue in contact komen met bijvoorbeeld de lak van de auto, veeg dit dan weg en spoel het gebied zo nodig af met water.
  5. Meer informatie over AdBlue en het bijvullen vind je in het instructieboekje van jouw Volkswagen bedrijfswagen.