Fiscaal

Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen (tot 3.500 kg GVW) kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld af te schrijven voor de e-Crafter en de Solar koelwagen. Bovendien wordt op de e-Crafter en de Solar koelwagen ook een milieu-investeringsaftrek (MIA) toegekend! Bekijk wat voor jou van toepassing is:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?
Een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een fiscaal voordeel voor ondernemers die zelf investeren in bedrijfsmiddelen. Dit geldt zowel voor koop als financial lease. De aftrek is afhankelijk van de omvang van de investeringen in het betreffende jaar en bedraagt maximaal 28%.

Voor wie geldt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is van toepassing in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Daardoor kunnen alle ondernemers er gebruik van maken, ongeacht hun rechtsvorm. De regeling geldt daarom bijvoorbeeld voor eenmanszaken, zzp’ers, maatschappen en vof’s, maar ook voor B.V.’s en N.V.’s.

De KIA geldt voor bestelauto’s. De regeling is niet meer van toepassing op personenauto’s, tenzij het personenauto’s voor het beroepsvervoer (taxi’s) zijn. De regeling geldt voor nieuwe, maar ook voor gebruikte bestelauto’s. De kleinschaligheidsaftrek geldt niet voor auto’s die worden verhuurd aan derden.

 

 

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Wat is de milieu-investeringsaftrek?
Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een stimuleringsregeling voor de marktintroductie en marktverbreding van nieuwe milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze stimuleringsregeling heeft de vorm van een fiscale aftrekpost van 13,5 tot 36% (meestal tot een maximumbedrag) die wordt toegekend naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Voor wie geldt de milieu-investeringsaftrek?
De MIA geldt ongeacht de rechtsvorm van de ondernemer die investeert in een nieuwe, ongebruikte bestelauto die voldoet aan de omschrijving op de milieulijst. Zowel eenmanszaken, zzp’ers, vof’s etc. (belast met inkomstenbelasting) als B.V.’s en N.V.’s (belast met vennootschapsbelasting) kunnen hierdoor gebruik maken van de regelingen. Door verschil in belastingtarieven zal het netto-voordeel voor de ene ondernemer hoger of lager zijn dan voor een andere ondernemer.

Om voor de MIA in aanmerking te komen, moet de auto voorkomen op de zg. milieulijst van RVO  (voorheen Agentschap NL). Op de milieulijst 2020 staan zowel de Solar-bestelauto als de elektrische bestelauto.

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Wat is de energie-investeringsaftrek?
De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie.

Voor wie geldt de energie-investeringsaftrek?
De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Zij krijgen dan 45% extra aftrek op de betreffende investering (soms tot een maximumbedrag). Als voorbeeld is deze regeling van toepassing op de Solar koelwagen en op de lichtgewicht bakwagenopbouw.

 

Versnelde afschrijving

De willekeurige afschrijving (ook wel bekend onder de naam VAMIL-regeling) is in 2020 mogelijk voor de Solar-bestelauto.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet de Solar-bestelauto bij RVO  worden aangemeld.
De willekeurige afschrijving tot een maximum van 75% van de investering, kan daarna in de belastingaangiften van het investeringsjaar en de latere jaren worden verwerkt.

De willekeurige afschrijving (maximaal 75% van het investeringsbedrag tot maximaal € 16.000) kan in de belastingaangifte van het investeringsjaar en de latere jaren worden verwerkt. Het voordeel van de versnelde afschrijving is aan de ene kant een rentevoordeel (de eerdere afschrijving leidt tot belastingvermindering in een eerder jaar dan wanneer regulier afgeschreven wordt) en aan de andere kant een liquiditeitsvoordeel. 
Het is ook mogelijk juist later af te schrijven. Dit is voordelig wanneer verwacht wordt dat de winsten van de komende jaren in een hogere belastingschijf vallen. Dat kan voordelig zijn als verwacht wordt dat de winsten van de komende jaren in een hogere belastingschijf vallen.

De willekeurige afschrijving is er ook voor startende ondernemers (doorgaans de eerste drie jaar van het ondernemerschap). De willekeurige afschrijving is mogelijk voor de investeringen die vallen binnen de KIA. Hierbij geldt hetzelfde investeringsplafond. 

Regelingen per voertuigsoort

Soort investering

Soort investering

Kleinschaligheidsaftrek 
(KIA)

MIA / VAMIL

EIA

Versnelde afschrijving starters

Volledig elektrische bestelauto

koop of financial lease

Volledig elektrische bestelauto

operational lease

Solar-bestelauto

koop of financial lease

Solar-bestelauto

operational lease

Overige bestelauto's (nieuw of gebruikt)

koop of financial lease

*Order in 2019 getekend + de ondernemer doet de investering zelf

Volledig elektrische bestelauto

koop of financial lease

Volledig elektrische bestelauto

operational lease

Solar-bestelauto

koop of financial lease

Solar-bestelauto

operational lease

Overige bestelauto's (nieuw of gebruikt)

koop of financial lease

*Order in 2019 getekend + de ondernemer doet de investering zelf

Your browser is outdated!

Please get a decent browser here or there