Bent u in het bezit van een Volkswagen bedrijfswagen met een EA189 dieselmotor en heeft u een brief ontvangen?

Dan is uw auto onderdeel van de terugroepactie. Zodra de aanpassing voor uw auto beschikbaar is, zullen wij u hierover informeren. Vanaf dat moment kunt u op deze pagina eenvoudig een werkplaatsafspraak maken. Wilt u zeker weten of uw auto onderdeel is van de terugroepactie, dan kunt u dit op deze website controleren en meer informatie vinden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Volkswagen Bedrijfswagens dealer of de klantenservice op 0800 - 555 7000 (gratis) of info@vwbedrijfswagens.nl .

 


Maak online uw afspraak

Met de knop aan de rechterkant wordt u doorverwezen naar de werkplaatsplanner

Informatievideo.

U ontvangt automatisch een oproep, zodra de aanpassing voor uw auto beschikbaar is.

Het is voor ons van het grootste belang dat u hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt.

In deze video laten wij u graag zien welke maatregelen hiervoor genomen zijn.

Wilt u weten of uw auto betrokken is?

Met uw chassisnummer kunt u dit zelf controleren.

Veelgestelde vragen over de extra regeling.

Volkswagen Bedrijfswagens heeft een extra regeling voor klanten die klachten hebben over bepaalde delen van het motor- en uitlaatgasreinigingssysteem, die zijn ontstaan nadat de EA189-update is uitgevoerd.


 • Wat betekent de extra regeling van Volkswagen Bedrijfswagens?

  Volkswagen heeft een extra regeling voor klanten die klachten hebben over bepaalde delen van het motor- en uitlaatgasreinigingssysteem, die zijn ontstaan nadat de EA189-update is uitgevoerd. Deze extra regeling geldt voor een periode van 24 maanden na uitvoering van de EA189-update en alleen voor auto’s met een kilometerstand tot maximaal 250.000 km op het moment dat er van deze regeling gebruik wordt gemaakt (afhankelijk van wat als eerste wordt bereikt). Uiteraard geldt de extra regeling ook met terugwerkende kracht voor alle betrokken auto’s die in het verleden al zijn aangepast.

  Deze extra regeling geldt voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beide onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.

  Deze extra regeling laat het standpunt van Volkswagen onverlet dat de EA189-update geen nadelige effecten heeft op de levensduur van de motor en de onderdelen daarvan. De autoriteiten die hier op toezien, hebben bevestigd dat de EA189-update aan alle wettelijke eisen voldoet en geen nadelige gevolgen heeft voor het brandstofverbruik, CO2-emissies, het motorvermogen, het koppel en geluidsemissies. 

  Door middel van deze extra regeling geeft Volkswagen een duidelijk signaal af dat de EA189-update geen negatieve gevolgen heeft voor de levensduur van de auto. Deze regeling beoogt het vertrouwen van de klant in de EA189-update te versterken en klanten aan te moedigen om deze technische aanpassing bij hun auto’s uit te laten voeren.

  Gedetailleerde informatie over de inhoud en de voorwaarden van de extra regeling kunt u vinden op deze website of navragen bij uw Volkswagen Bedrijfswagens dealer.  U kunt uiteraard ook contact op nemen met de klantenservice via 0800-555 7000 (gratis) of info@volkswagenbedrijfswagens.nl. 

  Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.


 • Wat moet ik doen als ik een tweedehands auto met EA189 dieselmotor heb gekocht waarop deze terugroepactie van toepassing is, maar nog niet is uitgevoerd?

  Indien de terugroepactie op  de door u (recentelijk) aangeschafte tweedehands auto met betrokken EA189 dieselmotor nog niet is uitgevoerd, dan ontvangt u daar automatisch een brief over. Mocht u deze brief nog niet hebben ontvangen, en heeft u op dit moment vragen, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw Volkswagen bedrijfswagens dealer. U kunt uiteraard ook contact op nemen met de klantenservice via 0800-555 7000 (gratis) of info@volkswagenbedrijfswagens.nl. 


 • Ik ben eigenaar van een auto waarop deze terugroepactie van toepassing is, maar heb deze nog niet laten uitvoeren. Kan ik met mijn auto op Duitse wegen blijven rijden? (bv. op doorreis of op vakantie).

  Ja. 
 • Welke merken bieden deze extra regeling aan en op welke modellen is deze van toepassing?

  De extra regeling geldt voor alle auto's met dieselmotor van het type EA189 van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA en Volkswagen Bedrijfswagens waarbij de EA189-update is uitgevoerd. • Voor wie geldt de extra regeling?

  De extra regeling wordt aangeboden aan klanten van Volkswagen Bedrijfswagens met een auto waarbij de EA189-update als onderdeel van de terugroepactie 23R7 is uitgevoerd. Deze regeling heeft betrekking op auto’s met een kilometerafstand tot maximaal 250.000 km vanaf het moment dat deze extra regeling in werking treedt. Om in aanmerking te komen moet de klant kunnen aantonen dat alle door de fabrikant aanbevolen service- en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd (deze regeling is dus van toepassing op auto’s met een compleet serviceverleden).

  Deze regeling geldt ook voor alle auto’s waarbij in het verleden de EA189-update als onderdeel van de terugroepactie 23R7 is uitgevoerd. Hierbij geldt de periode van 24 maanden vanaf de dag dat de EA189-update is uitgevoerd (indien aan alle voorwaarden is voldaan). De regeling is gebonden aan het chassisnummer (voertuig identificatienummer). Als een auto binnen een periode van 24 maanden van eigenaar wisselt, is deze regeling ook voor de nieuwe eigenaar beschikbaar.

 • Welke onderdelen vallen binnen deze extra regeling?

  Deze regeling geldt voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beide onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.

  Deze extra regeling laat het standpunt van Volkswagen Bedrijfswagens onverlet dat de EA189-update geen nadelige effecten heeft op de levensduur van de motor en de onderdelen daarvan. De autoriteiten die hier op toezien, hebben bevestigd dat de EA189-update aan alle wettelijke eisen voldoet en geen nadelige gevolgen heeft voor het brandstofverbruik, CO2-emissies, het motorvermogen, het koppel en geluidsemissies.

 • Wat zijn de voorwaarden voor deze extra regeling?

  Om in aanmerking te komen voor deze extra regeling zijn de volgende voorwaarden van kracht:

  1) De extra regeling:
  · geldt voor een periode van 24 maanden vanaf de uitvoering van de EA189-update en alleen voor auto’s met een kilometerstand tot maximaal 250.000 op het moment dat er van deze regeling gebruik wordt gemaakt (afhankelijk van wat er het eerste wordt bereikt);
  · kan alleen bij en door een geautoriseerde Volkswagen Bedrijfswagens dealer beoordeeld en uitgevoerd worden;
  · geldt uitsluitend voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beiden onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.
  · dekt geen vervangend vervoer, onkosten, schade, enz.

  2) De extra regeling is alleen van toepassingen indien:
  · de betrokken auto heeft deelgenomen aan de EA-189 terugroepactie 23R7;
  · de auto is onderhouden volgens het Serviceplan, service-updates en terugroepacties zoals voorgeschreven door Volkswagen Bedrijfswagens.

  3) De extra regeling is niet van toepassing in de volgende gevallen:
  · gevallen van natuurlijke slijtage, d.w.z. verminderde werking van de auto en diens onderdelen door slijtage;
  · de eigenaar, een niet-geautoriseerde servicepartner en/of dealer heeft de auto niet correct gerepareerd, onderhouden of verzorgd (bijv. door gebruik te maken van onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant);
  · de voorschriften voor het gebruik van, de omgang met en het onderhouden van de auto zoals aangegeven in de handleiding niet zijn opgevolgd;
  · de auto is door derden of externe invloeden, zoals ongevallen, onweer, hagel, hoogwater enz., beschadigd waardoor de oorzaak van de klacht is ontstaan;
  · alle klachten die betrekking hebben op het roetfilter en die te herleiden zijn tot de asverzadiging;
  · onderdelen die in de auto zijn ingebouwd die niet zijn vrijgegeven door de fabrikant of de auto is op een niet-geautoriseerde wijze gewijzigd, bijv. door (chip-)tuning;
  · de auto is oneigenlijk gebruikt, bijv. in motorsportwedstrijden of door overbelading;
  · de eigenaar heeft de klacht niet binnen een redelijke termijn kenbaar gemaakt;
  · de eigenaar heeft Volkswagen Bedrijfswagens niet de mogelijkheid gegeven de klacht binnen een redelijke termijn op te lossen. • Is de extra regeling ook van toepassing op auto’s waarbij de EA-189 update al is uitgevoerd?

  Ja. De extra regeling geldt ook voor auto’s waarbij in het verleden de EA189-update als onderdeel van de terugroepactie 23R7 is uitgevoerd.

  Indien u al kosten heeft gehad voor relevante werkzaamheden aan de eerder genoemde 11 onderdelen, die zijn uitgevoerd nadat de EA189-update is gedaan, zal Volkswagen Bedrijfswagens graag voor u onderzoeken of deze kosten door Volkswagen Bedrijfswagens kunnen worden gedekt. Aanvragen dienen vóór 31 december 2017 te zijn ingediend bij uw officiële Volkswagen Bedrijfswagens service partner.

 • Vragen over de extra regeling

  Mocht u vragen hebben over deze extra regeling van Volkswagen Bedrijfswagens, dan kunt u contact opnemen met uw Volkswagen Bedrijfswagens dealer of de klantenservice via info@vwbedrijfswagens.nl of 0800 - 555 7000 (gratis).
Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.

Overige veelgestelde vragen over deze terugroepactie

 • Wat is er aan de hand?

  De motoren van moderne auto’s worden aangestuurd door software. In EA 189 dieselmotoren is software aanwezig die kan herkennen dat de auto getest wordt en daarop mogelijk de uitstoot van NOx aanpast. Het actieplan om de betrokken EA 189 dieselmotoren aan te passen is goedgekeurd door het KBA, de Duitse Federale Autoriteit voor het Motortransport en de terugroepactie is in volle gang. De eigenaren van de betrokken auto's zijn schriftelijk geïnformeerd over de procedure en zijn inmiddels uitgenodigd voor een bezoek aan de werkplaats. De onderstaande video’s bevatten meer informatie.


 • Hoe kan ik bepalen of mijn auto betrokken is?

  U kunt hier uw chassisnummer invoeren om zo te controleren of uw auto betrokken is. Het chassisnummer staat voorin het onderhoudsboekje of onderaan in de voorruit van de auto.

 • Hoe gaat de terugroepactie in zijn werk?

  De betrokken eigenaren zijn schriftelijk geïnformeerd over de procedure en zijn inmiddels uitgenodigd voor een bezoek aan de  <MERK> dealer, die zal zorgen voor een snelle en vakkundige afhandeling. Indien u een uitnodiging van ons ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met een <MERK> dealer naar keuze om een afspraak te maken. U vindt een dealer op www.MERK.nl. U kunt uw afspraak ook online plannen op deze website. Om uw agenda te ontzien, kan het uitvoeren van de EA-189 update indien gewenst ook gecombineerd worden met een reeds geplande onderhoudsbeurt. Mocht u daar prijs op stellen dan kunt u kosteloos gebruik maken van haal- en brengservice of een vervangende auto.

  Video

  Maatregelen terugroepactie • Wat houden de updates in?

  De bij de terugroepactie betrokken auto’s met EA189 dieselmotor krijgen een software update. Het uitvoeren van de software-updates van de 2.0 TDI- en 1.2 TDI-motoren kan binnen 30 minuten worden uitgevoerd. Voor de modellen met een 1.6 TDI-motor is naast een software-update ook de plaatsing van een zogenaamd stromingsrooster noodzakelijk. Deze update kan binnen een uur worden uitgevoerd.
 • Wanneer word ik geïnformeerd over de terugroepactie?

  De eigenaren van de betrokken auto's zijn schriftelijk geïnformeerd over de procedure en zijn inmiddels uitgenodigd voor een bezoek aan de werkplaats. Mocht u in het bezit zijn van een betrokken EA189-diesel en heeft u de informatie en uitnodigingen onverhoopt niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de Volkswagen Bedrijfswagens dealer of de klantenservice op 0800-555 7000 (gratis).   • Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen over de dieselmotoren en de terugroepactie via onze nieuwsbrief?

  U kunt zich hier aanmelden voor onze speciale nieuwsbrief over dieselmotoren.
 • Zijn er kosten verbonden aan de update en is er vervangend vervoer

  De aanpassing is uiteraard geheel kosteloos. Indien gewenst, kunt u gebruik maken van passende, vervangende mobiliteit, zoals haal- en brengservice of een leenauto.
 • Heeft de herstelactie gevolgen voor mijn auto?

  De EA189-updates zijn uitvoerig getest en goedgekeurd door het KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), de Duitse Federale Autoriteit voor het Motortransport. De goedkeuringen, die zijn bekrachtigd door meerdere onafhankelijke instanties waaronder in Nederland RDW en TNO, bevestigen dat de EA189-updates geen negatief effect hebben op  het motorvermogen, het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de betrokken auto's. Deze EA189-updates zijn niet alleen aan grondige laboratoriumonderzoeken onderworpen, maar ook aan intensieve praktijktests op de openbare weg, waarbij miljoenen kilometers zijn afgelegd. Om u te bevestigen dat de EA189-update ook geen negatieve gevolgen heeft voor de levensduur van uw auto, heeft Volkswagen een  speciale regeling ingesteld. Meer informatie over deze ‘extra regeling’, die geldt bij klachten over bepaalde onderdelen van het motor- en uitlaatgasreinigingssysteem, kunt u vinden op deze website.

  Het magazine Autoreview heeft de software-update voor de 2.0 TDI uitvoerig getest. Het volledige testverslag vindt u hier.

  De ANWB heeft, in samenwerking met de ADAC, de software-update voor de 1.2 TDI getest. De bevindingen vindt u hier.


 • Wat betekent de extra regeling van Volkswagen Bedrijfswagens?

  Om u te bevestigen dat de EA189-update geen negatieve gevolgen heeft voor de levensduur van uw auto, heeft Volkswagen Bedrijfswagens een speciale regeling ingesteld. Uitgebreide informatie over deze ‘extra regeling’ vindt u in de speciale q&a op deze website.* De Kraftfahrt Bundesamt (KBA) is de Duitse Federale Autoriteit voor het Motortransport.

Toon prijzen:


De prijzen op de website staan standaard op excl. BTW, BPM en kosten rijklaar maken. Naar wens kunt u kiezen voor de vertoning van prijzen incl. BTW, BPM en kosten rijklaar maken.