2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

WLTP: Een nieuwe standaard voor verbruikswaarden.

Dichter bij het reële verbruik: WLTP herziet de verbruikscijfers.

Vanaf het najaar 2018 wordt de WLTP ook voor lichte bedrijfswagens gefaseerd ingezet. Per 1 september 2019 moeten alle nieuw geproduceerde lichte bedrijfswagens verplicht met de nieuwe WLTP-testmethode worden vastgesteld. WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure en is een wereldwijd gestandaardiseerde testmethode voor het vaststellen van het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies. Wat dat voor u en uw Volkswagen Bedrijfswagens betekent lees je hier.

Meer duidelijkheid dankzij de WLTP.

De WLTP hervormt de meet- en testmethoden van de autofabrikanten. Een overzicht van de nieuwe testmethode.

image

Overzicht NEDC.

De gestandaardiseerde NEDC-test (die dateert uit 1970) geldt voor alle personenauto's en lichte bedrijfswagens. Deze test werd in 1992 ingevoerd door de Europese Unie om het brandstofverbruik en voertuigspecifieke emissies vast te stellen en om vergelijkingswaarden te leveren. Hier heb je een overzicht van de omstandigheden waaronder de metingen van de NEDC-test worden uitgevoerd.

image

Overzicht WLTP.

De Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure ofwel WLTP is een wereldwijd gestandaardiseerde testmethode voor personenauto's en lichte bedrijfswagens. Met zijn veel dynamischere testparameters gaat de WLTP voor veel realistischere verbruikscijfers zorgen. 

Doelen van de nieuwe testmethode.

Met de WLTP-rijcyclus worden de testparameters voor het bepalen van het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies opnieuw gedefinieerd. Een overzicht van de voordelen.

image

Transparantie.

Voortaan kan het verbruik van een auto in de dagelijkse praktijk beter worden ingeschat.

Bij de WLTP-test wordt gebruikgemaakt van een realistischer rijprofiel dan bij de NEDC-test. De NEDC-test is te vergelijken met een kunstmatige laboratoriumtest en dient primair om verschillende auto's met elkaar te kunnen vergelijken, niet om reële cijfers te geven van het verbruik en de emissiewaarden in de dagelijkse praktijk. Voorheen werden de verbruikswaarden dus gemeten onder abstracte laboratoriumomstandigheden. Dankzij de verbeterde testparameters is nu met de nieuwe testmethode een betere voorspelling mogelijk van het verbruik van een auto.

image

Standaarden.

De nieuwe WLTP-standaard levert resultaten die bijna overal ter wereld met elkaar kunnen worden vergeleken.

Een van de belangrijkste doelen van de WLTP is om een gestandaardiseerde methode te verschaffen waarmee de emissiewaarden en het energieverbruik van verschillende aandrijfsystemen kunnen worden gemeten, zoals benzine, diesel, CNG en elektriciteit. Bij een correcte uitvoering van de WLTP-cyclus moeten auto's van hetzelfde type overal ter wereld en op elk moment dezelfde testresultaten hebben. Juist om de testresultaten van auto's met elkaar te kunnen vergelijken, dient de test in een laboratorium te worden uitgevoerd.
Brandstofverbruik en emissies worden bepaald op een rollenbank, waarbij gebruik wordt gemaakt van een dynamisch rijprofiel.

image

Klimaatbescherming.

Realistischere verbruikscijfers helpen om internationale klimaatdoelstellingen te halen en om het milieu minder te belasten.

CO2-reductie is een belangrijk thema bij de ontwikkeling van auto's. Dankzij de WLTP is het mogelijk om na te gaan of de CO2-emissies binnen de internationaal voorgeschreven CO2-grenswaarden blijven. 

In 2010 werd alleen al in de Europese Unie 4,72 miljard ton CO2 uitgestoten, waarvan 19% door het wegverkeer1. Daarom wil de Europese Unie de emissie van CO2 in 2020 met 20% hebben verlaag2. Dit doel moet met mede behulp van de WLTP worden gerealiseerd. Want net als het brandstofverbruik, hangt de CO2-emissie van een auto af van het model. De WLTP zorgt voor meer transparantie wanneer het energieverbruik en de CO2-emissie van verschillende auto's met elkaar worden vergeleken. En ze vallen altijd hoger uit dan bij de NEDC-test. Het gevolg zal zijn dat sommige modellen en motoren milieuvriendelijker zullen worden gemaakt.

Meer weten over WLTP?

De Rai Vereniging, de vertegenwoordiger van de fabrikanten en importeurs in Nederland, heeft ook een uitgebreide website met meer informatie over WLTP.

Vragen en antwoorden

De belangrijkste vragen en antwoorden over de nieuwe verbruikscijfers.

NEDC (New European Driving Cycle) is een testbankmeting die vanaf 1992 in heel Europa werd gebruikt om de uitlaatgasemissies en het brandstofverbruik van personenauto's en lichte bedrijfwagens bij te houden. 

NEDC is vervangen door de gestandardiseerde en wereldwijd gebruikte WLTP-meetmethode (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure). De nieuwe testmethode moet een beter inzicht geven in het verbruik en de emissiewaarden van een auto. De WLTP-meetmethode past een gewijzigde rijcylus toe met strengere testspecificaties. 

De nieuwe WLTP-testmethode moet ervoor zorgen dat de bij de typegoedkeuring van een automodel gemeten emissie- en verbruikswaarden meer lijken op die in de dagelijkse praktijk. Daarom is zowel de meting als de rijcyclus anders dan bij de NEDC-test die hiervoor niet geschikt is. 

Nieuw gedefinieerde testparameters zijn bijvoorbeeld een grotere testafstand, langere rijtijden, kortere stilstandtijden en hogere gemiddelde snelheden. Ook wordt er rekening gehouden met optionele uitrustingen. Deze nieuwe omstandigheden resulteren in hogere verbruikscijfers en emissiewaarden.

De overstap naar WLTP gebeurt geleidelijk tot september 2019 voor bedrijfswagens. De WLTP-meetmethode zal voor alle nieuw geregistreerde voertuigen vanaf september 2019 verplicht worden. 

Een rijcyclus bepaalt onder welke omstandigheden het brandstofverbruik en de CO2-emissie van een auto worden gemeten. Bij de rijcyclus wordt uitgegaan van bepaalde testparameters, zoals starttemperatuur, snelheid en meetduur, zodat de autofabrikant voor de typegoedkeuring en de verkoop vergelijkingswaarden kan opgeven.

De waarden die bepaald worden door de WLTP zullen een realistischer beeld van het brandstofverbruik en de CO2 en uitlaatgasemissies schetsen. Dit kan voor zowel voertuigen met verbrandingsmotoren als een kleiner aantal elektrische voertuigen betekenen dat er een hoger brandstofverbruik en CO2 emissie wordt aangegeven. Persoonlijke keuzes voor motoren en optionele uitrustingen zullen ook invloed hebben op het brandstofverbruik en de CO2-waarden. Afhankelijk van de nationale wetgeving zou dit mogelijk ook betekenen dat de belasting over CO2 hoger wordt. 

Ja, elektrische wagens moeten ook getest worden volgens de WLTP-regels.

Alle Volkswagen Bedrijfswagens modellen zullen in 2019 geleidelijk overgaan op de WLTP-testmethode.

Nee, tot nu toe zijn geen veranderingen van het modellenaanbod gepland als gevolg van WLTP. Wel zullen enkele modellen en motoren worden geoptimaliseerd om een nog hogere efficiënte te behalen en de emissiewaarden verder te verlagen, maar er zullen geen modellen wegvallen door de WLTP.