2.14.87.1, 2019-04-02 08:54:09

Bijtelling bestelauto 2018.

Boekje Fiscaliteiten 2018

Ontdek nu de 10 vragen over de bestelauto en de fiscus in 2019.

In het boekje vind je 100 vragen én antwoorden over fiscale zaken en mobiliteit in 2019. Deze zijn opgesteld en beantwoord door fiscalisten. Zo krijg je onder meer antwoord op de vragen:

- Lopen de BPM-vrijstelling en het nihiltarief in 2019 gewoon door?
- Wanneer kan ik investeringsaftrek krijgen op een geleasede auto?
- Hoe snel mag ik een auto afschrijven?
- En tellen opties en accessoires in 2019 nog mee voor de BPM?

Achterin het boekje vind je een onderwerpenregister. Dat biedt een praktische gids voor zowel zakelijk als privégebruik van de auto.

10 vragen over de bestelauto en de fiscus in 2018

 

1. Welke bijtelling is in 2018 van toepassing voor de bestelauto?

Zakelijke bestelauto’s krijgen in 2018, evenals personenauto’s, een standaard bijtellingspercentage van 22% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM). Voor personen en bestelauto’s zonder CO2-uitstoot(volledig elektrische auto’s) geldt in 2018 een bijtellingspercentage van 4%. Op auto’s met een datum eerste toelating vóór 2017 blijft het uitgangspunt 25% bijtelling. Eventueel zijn daar nog CO2-afhankelijke kortingen op van toepassing. Specifiek voor bedrijfsauto's zijn er diverse uitzonderingsregelingen van toepassing. Lees hieronder meer over de uitzonderingen.

2. Welke bestelauto’s zijn uitgezonderd van de bijtelling?

Uitgezonderd van bijtelling zijn bedrijfsauto's:
- Die nagenoeg uitsluitend ingericht en geschikt zijn voor goederenvervoer;
- Waarvan de werknemers privé geen gebruik kunnen maken omdat de bestelauto's op de zaak achterblijven;
- Waarvoor een overeenkomst met verbod op privégebruik is gemaakt tussen werkgever en werknemer.

Bij het tot stand komen van de regeling voor bedrijfsauto’s die “nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor goederenvervoer”, zijn vooral bedrijfsauto's met alleen een chauffeursstoel bedoeld. In bijzondere gevallen kunnen ook specifiek ingerichte bedrijfsauto’s mét een bijrijderszitplaats onder deze uitzondering vallen. Bestelauto’s met een dubbele cabine vallen echter nooit onder deze uitzondering.
De bijtelling is ook niet van toepassing wanneer een rittenregistratie kan aantonen dat het privégebruik maximaal 500 kilometer per jaar is, of bij een aantoonbare 
 'verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto'. In vraag 3 gaan we hier dieper op in.

3. Kan ik ook zonder rittenregistratie de bijtelling voorkomen?

Als jij of een medewerker een bestelauto van de zaak niet of heel beperkt privé gebruikt, kun je de tegenbewijsregeling van de bijtelling gebruiken. Uitgangspunt is dan dat met een sluitende rittenregistratie wordt aangetoond dat de bestelauto op jaarbasis voor niet meer dan 500 km privé wordt gebruikt. Als de bedrijfsauto zelfs helemaal niet privé gebruikt wordt, kun je een rittenregistratie achterwege laten. Dat geldt zowel voor jou als ondernemer als voor eventuele medewerkers. Er moet dan een zogenaamde ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ worden ingediend bij de Belastingdienst. Als de Belastingdienst het vermoeden heeft dat de bedrijfsauto voor privédoeleinden wordt gebruikt, wordt contact gezocht met de werknemer en werkgever. Je krijgt dan de mogelijkheid het zakelijke karakter van de rit aan te tonen. Lukt dat niet, dan volgt een naheffingsaanslag.
Als de werkgever niets te verwijten is, wordt nageheven bij de werknemer. Kan het zakelijke gebruik wel aangetoond worden, dan blijft de auto bijtellingsvrij.

4. Telt de BPM nog steeds mee voor de bijtelling?

De bijtelling op een bedrijfsauto wordt geheven over de prijs inclusief btw en BPM. De aanpassingen die na afgifte van het kenteken aan de auto worden aangebracht, tellen echter niet mee voor de bijtelling.

5. Wanneer ben ik als ondernemer vrijgesteld van BPM?

Bestelauto’s van ondernemers zijn vrijgesteld van BPM. Daarvoor moet je zijn aangemerkt als ondernemer. Bij de BPM-vrijstelling geldt de voorwaarde dat je de auto voor minimaal 10% zakelijk gebruikt.
Ook op geleaste bestelauto’s geldt de BPM-vrijstelling. Voor bestelauto’s in de verhuur of Shortlease geldt de vrijstelling (ongeacht de feitelijke gebruiker) en wanneer de contractduur niet langer dan vier weken is. Voor langer lopende contracten moet de leasemaatschappij kunnen aantonen dat de auto wordt gebruikt door een ondernemer die zelf ook een BPM-vrijstelling zou krijgen, indien hij de auto zou kopen. De leasemaatschappij heeft hiervoor van jou een zogenaamde “ondernemersverklaring” nodig.

6. Wat gebeurt er bij inruil met de BPM?

Voor de BPM-ondernemersvrijstelling geldt een aantal voorwaarden. Voldoe je binnen vijf jaar na inzet van de bestelauto niet meer aan de voorwaarden, bijvoorbeeld omdat het zakelijk gebruik stopt omdat je de auto inruilt, dan betekent dat niet per se dat je BPM verschuldigd bent. Als je de auto verkoopt aan een andere ondernemer, wat bij inruil bij een garagebedrijf het geval is, kun je de zogenaamde doorschuifregeling gebruiken. Koper en verkoper tekenen er dan voor dat de voorwaarden van de BPM-vrijstelling op de koper overgaan. Je bent dan geen BPM verschuldigd en de vrijstelling loopt door bij de nieuwe eigenaar.

7. Welke investeringsaftrek krijg ik op een bestelauto?

Kies je ervoor een bestelauto te kopen of ga je voor financial lease, dan is de zogenaamde kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van toepassing. Met die investering krijgt de ondernemer die in een nieuwe of gebruikte bedrijfsauto investeert, recht op een extra aftrekpost. Dit komt bovenop de afschrijvingslasten en de gebruikskosten van de auto. De hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is afhankelijk van de omvang van de investeringen in het betreffende jaar en bedraagt maximaal 28% van de investering.

8. Krijg ik extra investeringsaftrek op een milieuvriendelijke bestelauto?

Naast deze KIA kan er nog een extra investeringsaftrek van toepassing zijn. Dit betreft:

- Nieuwe elektrische bestelauto’s (36% milieu-investeringsaftrek op investeringen tot € 75.000)
- Nieuwe aardgasbestelauto’s (13,5% milieu-investeringsaftrek voor de helft van de investering)
- Nieuwe bedrijfsauto's met halogeenvrije transportkoeling zonder eigen dieselaggregaat maar met lithiumhoudende accu’s.

Voor die laatste categorie geldt op de auto zelf een milieu-investeringsaftrek van 27% over maximaal € 16.000, aangevuld met 54,5% energieinvesteringsaftrek op de zonnepanelen. Deze aftrekposten kunnen naast elkaar worden toegepast. Denk wel aan een tijdige aanmelding bij RVO, binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen.
Eventueel zijn er lokale subsidies waar je voor in aanmerking kunt komen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van elektrische auto’s of laadpalen. Raadpleeg hiervoor de website van jouw gemeente of van de Rijksoverheid. Met name de gemeente Amsterdam kent een gunstige regeling met als uitgangspunt een subsidie van € 5.000 voor aanschaf van een nieuwe elektrische auto.

9. Als ik mijn bestelauto pas volgend jaar krijg, krijg ik dit jaar dan al wel de investeringsaftrek?

Het percentage investeringsaftrek is afhankelijk van het totale investeringsbedrag in een bepaald jaar. Als je verwacht dat je volgend jaar veel zult investeren, kan een deel van de investeringen wellicht naar voren gehaald worden. Hierdoor kun je de aftrekpercentages van de investeringsaftrek optimaal benutten. Voor het bepalen van de hoogte van het percentage investeringsaftrek is de datum van het aangaan van de verplichtingen van belang: het tekenen van de order. Die vastgestelde investeringsaftrek is dan aftrekbaar in het aangifte van het jaar waarin je de bestelauto gaat gebruiken, in een eerder jaar voor zover je al aanbetaald hebt.

10. Kan ik de bestelauto beter privé of zakelijk boeken in mijn administratie?

De bijtelling wordt berekend over de nieuwprijs van de bedrijfsauto's , inclusief BPM en btw. Dit roept bij ondernemers de vraag op of het zinvoller is om de auto niet zakelijk, maar privé aan te schaffen. 

Zakelijk
Bij zakelijke aanschaf zijn alle kosten aftrekbaar, is er eventueel sprake van investeringsaftrek, maar geldt ook de bijtelling. Dat kan een prima afweging zijn, vooral als er relatief veel privé gereden wordt.

Privé
Als er relatief veel zakelijke kilometers worden gereden, dan kan het echter ook voordelig zijn om de auto privé aan te schaffen. Ben je namelijk als ondernemer zelf aan te merken voor de btw (zoals zzp’ers en ondernemers met een eenmanszaak)? Dan kun je - ondanks de privéboeking voor de inkomstenbelasting - de bestelauto voor de btw toch tot jouw btw-ondernemingsvermogen rekenen en btw-aftrek krijgen. Ook geldt dan de BPM-vrijstelling voor ondernemers en het lage MRB-tarief voor bestelauto’s. Voor de zakelijke kilometers kun je dan per kilometer 19 eurocent van de winst van de zaak aftrekken. De bijtelling geldt in dit geval niet. Bij aanschaf van een occasion is dat extra belangrijk, omdat de bijtelling berekend wordt over de catalogusprijs van de auto.

Het antwoord op de vraag welke keuze het meest voordelig is voor jou, hangt af van het aantal zakelijke kilometers en privékilometers, de prijs van de auto en het geldende belastingtarief. 

 

Boekje Fiscaliteiten 2018

Fleetwise

Bestel gratis het boekje Fiscaliteiten 2018.
In dit boekje vind je antwoord op 100 fiscale vragen.

Meer weten?