2.7.59.9, 2018-10-09 10:11:18
Fiscaalvriendelijk investeren met Volkswagen Bedrijfswagens

Fiscaal.

Fiscaal.

Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen (tot 3.500 kg GVW) kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld af te schrijven voor de Solar koelwagen. Bovendien wordt op de Solar koelwagen ook een milieu-investeringsaftrek (MIA) toegekend! Bekijk wat voor jou van toepassing is:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek? 

Een investeringsaftrek is een fiscaal voordeel voor ondernemers die zelf investeren in bedrijfsmiddelen. Dit geldt zowel voor koop als financial lease. De aftrek is afhankelijk van de omvang van de investeringen in het betreffende jaar en bedraagt maximaal 28%.

Voor wie geldt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is van toepassing in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Daardoor kunnen alle ondernemers er gebruik van maken, ongeacht hun rechtsvorm. De regeling geldt daarom bijvoorbeeld voor eenmanszaken, zzp’ers, maatschappen en vof’s, maar ook voor B.V.’s en N.V.’s.

De KIA geldt voor bestelauto’s. Vanaf 2014 is de regeling niet meer van toepassing op personenauto’s, tenzij het personenauto’s voor het beroepsvervoer (taxi’s) zijn. De regeling geldt voor nieuwe, maar ook voor gebruikte bestelauto’s. De KIA geldt niet voor auto’s die worden verhuurd aan derden.


 

Milieu-investeringsaftrek (MIA).


Wat is de milieu-investeringsaftrek?

Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een stimuleringsregeling voor de marktintroductie en marktverbreding van nieuwe milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze stimuleringsregeling heeft de vorm van een fiscale aftrekpost die wordt toegekend naast de ‘gewone’ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Voor wie geldt de milieu-investeringsaftrek?

De MIA geldt ongeacht de rechtsvorm van de ondernemer die investeert in een nieuwe, ongebruikte bestelauto die voldoet aan de omschrijving op de milieulijst. Zowel eenmanszaken, zzp’ers, vof’s etc. (belast met inkomstenbelasting) als B.V.’s en N.V.’s (belast met vennootschapsbelasting) kunnen hierdoor gebruik maken van de regelingen. Door verschil in belastingtarieven zal het netto-voordeel voor de ene ondernemer hoger of lager zijn dan voor een andere ondernemer.

Om voor de MIA in aanmerking te komen, moet de auto voorkomen op de zg. milieulijst van RVO (voorheen Agentschap NL). Op de milieulijst 2018 staan zowel de Solar-bestelauto als de aardgasbestelauto.

 

Energie-investeringsaftrek (EIA).

Wat is de energie-investeringsaftrek?

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie.

Voor wie geldt de energie-investeringsaftrek?

De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Als voorbeeld is deze regeling van toepassing op de Solar koelwagen.

Versnelde afschrijving.

De willekeurige afschrijving (ook wel bekend onder de naam VAMIL-regeling) is in 2018 mogelijk voor de Solar-bestelauto.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet de Solar-bestelauto bij RVO worden aangemeld.
De willekeurige afschrijving tot een maximum van 75% van de investering, kan daarna in de belastingaangiften van het investeringsjaar en de latere jaren worden verwerkt.

De willekeurige afschrijving (maximaal 75% van de investering) kan in de belastingaangifte van het investeringsjaar en de latere jaren worden verwerkt. Het voordeel van de versnelde afschrijving is aan de ene kant een rentevoordeel (de eerdere afschrijving leidt tot belastingvermindering in een eerder jaar dan wanneer regulier afgeschreven wordt) en aan de andere kant een liquiditeitsvoordeel. 
Het is ook mogelijk juist later af te schrijven. Dit is voordelig wanneer verwacht wordt dat de winsten van de komende jaren in een hogere belastingschijf vallen. Dat kan voordelig zijn als verwacht wordt dat de winsten van de komende jaren in een hogere belastingschijf vallen.

De willekeurige afschrijving is er ook voor startende ondernemers (doorgaans de eerste drie jaar van het ondernemerschap). De willekeurige afschrijving is mogelijk voor de investeringen die vallen binnen de KIA. Hierbij geldt hetzelfde investeringsplafond. 

 

Regelingen per voertuigsoort.

Soort investering
Soort investering
KIA
MIA
VAMIL
EIA
Versnelder afschrijving starters
Volledig elektrische bestelauto
koop of financial lease 

Volledig elektrische bestelauto
operational lease
 


 
 
Solar-bestelauto
koop of financial lease

Solar-bestelauto
operational lease
  
Aardgasbestelauto
koop of financial lease


 
 

Aardgasbestelauto
operational lease
 

 
 
 
Overige bestelauto's (nieuw of gebruikt)
koop of financial lease

 
 
 

Overige bestelauto's (nieuw of gebruikt)
 
 
 
 
 
 
*Order in 2018 getekend + de ondernemer doet de investering zelf
Boekje Fiscaliteiten 2018

Fiscaliteiten 2018

Bestel gratis het boekje Fiscaliteiten 2018.
In dit boekje vind je antwoord op 100 fiscale vragen.

Meer weten?