Your browser is outdated!

For the best user experience, please update your browser.

Meer informatie

Kom je in aanmerking voor investeringsaftrek?

Kom je in aanmerking voor investeringsaftrek?

Beantwoord de vragen van het stroomschema en kom erachter of jij recht hebt op investeringsaftrek.

Aanvullende informatie over investeringsaftrek 2019 voor bedrijfswagens (tot 3.500 kg GVW)

 1. Het schema is gebaseerd op de wettekst en Milieulijst per 1 januari 2019.
 2. MIA geldt alleen i.g.v. investering in een nieuwe ongebruikte bedrijfswagen (of demo < 6 mnd. / < 6000 km).
 3. Met bedrijfswagen wordt in dit schema bedoeld de bedrijfswagen volgens de fiscale definities (max. 3.500 GVW resp. i.g.v. elektrische bestelauto voor de MIA categorie N1).
 4. Het schema gaat uit van een uiterlijke ingebruikname (tenaamstelling) van de bedrijfswagen in 2019.
 5. Voor de MIA geldt een plafond, wat er toe kan leiden dat deze regeling tussentijds wordt stopgezet wegens budgetuitputting. Raadpleeg hiervoor de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) of andere officiële overheidspublicaties.
 6. Per investerende ondernemer (leasemaatschappijen daaronder gerekend) komt jaarlijks maximaal € 25 miljoen aan investeringen in aanmerking voor MIA/VAMIL en maximaal € 121 miljoen voor EIA.
 7. Voor MIA,VAMIL en EIA is vereist dat de investerende ondernemer of leasemaatschappij de investering binnen 3 maanden na het ondertekenen van de order bij RVO aanmeldt.
 8. Laadpalen voor elektrische voertuigen en waterstofafleverstations komen in 2019 in aanmerking voor 36% MIA en voor Willekeurige Afschrijving (VAMIL) ter hoogte van 75% van de investering. Aardgasaflever- en vulpunten komen in 2019 in aanmerking voor 36% MIA. Voor deze laadpalen/afleverstations/afleverpunten geldt dat ze voor eigen voertuigen bestemd moeten zijn en op eigen bedrijfsterrein geplaatst moeten worden. Vervangende accu’s voor gebruikte elektrische voertuigen (geen plug-in hybride) komen in aanmerking voor 27% MIA en 75% VAMIL.
 9. In 2019 zijn er ook mogelijkheden voor lokale subsidies. Raadpleeg daarvoor de site van de Rijksoverheid.
 10. De Milieu- en energielijst is een lijst van de overheid met daarop vermeld welke produkten in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Deze lijst wordt ieder jaar geactualiseerd en rond de jaarwisseling gepubliceerd.
 11. Definitieve toekenning van de aftrekposten vindt plaats door de Belastingdienst op basis van alle relevante feiten en omstandigheden. Raadpleeg uw fiscaal adviseur voor uw eigen situatie. Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

Verklaring afkortingen:

KIA Kleinschalige Investerings Aftrek
MIA Milieu Investerings Aftrek
EIA Energie Investerings Aftrek
VAMIL Willekeurige Afschrijving Milieu Investeringen

Wijzigingen voorbehouden.