Fiscaal vriendelijk investeren

Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen (tot 3.500 kg GVW) kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld af te schrijven voor de Solar koelwagen. Bovendien wordt op de Solar koelwagen ook een milieu-investeringsaftrek (MIA) toegekend!

Resultaat:

MIA van toepassing in 2015:
36% over een investering van maximaal € 50.000

Is de CO2-uitstoot 0 gram/km?

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek? 

Investeringsaftrek is een extra fiscale aftrekpost voor de ondernemer die zelf investeert in bedrijfsmiddelen. Dit geldt zowel voor koop als financial lease. De aftrek is afhankelijk van de omvang van de investeringen in het betreffende jaar en bedraagt maximaal 28%.


Voor wie geldt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is van toepassing in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Daardoor kunnen alle ondernemers er gebruik van maken, ongeacht hun rechtsvorm. De regeling geldt daarom bijvoorbeeld voor eenmanszaken, ZZP’ers, maatschappen en VOF’s, maar ook voor B.V.’s en N.V.’s.

De KIA geldt voor bestelauto’s. Vanaf 2014 is de regeling niet meer van toepassing op personenauto’s, tenzij het personenauto’s voor het beroepsvervoer (taxi’s) zijn. De regeling geldt voor nieuwe, maar ook voor gebruikte bestelauto’s. De KIA geldt niet voor auto’s die worden verhuurd aan derden.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Wat is de milieu-investeringsaftrek?

Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een stimuleringsregeling voor de marktintroductie en marktverbreding van nieuwe milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze stimuleringsregeling heeft de vorm van een fiscale aftrekpost die wordt toegekend naast de ‘gewone’ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.


Voor wie geldt de milieu-investeringsaftrek?

De MIA geldt ongeacht de rechtsvorm van de ondernemer die investeert in een nieuwe, ongebruikte bestelauto die voldoet aan de omschrijving op de milieulijst. Zowel eenmanszaken, ZZP’ers, VOF’s etc. (belast met inkomstenbelasting) als B.V.’s en N.V.’s (belast met vennootschapsbelasting) kunnen hierdoor gebruik maken van de regelingen. Door verschil in belastingtarieven zal het netto voordeel voor de ene ondernemer vanzelfsprekend wel hoger of lager kunnen zijn dan het netto voordeel voor een andere ondernemer.

Om voor de MIA in aanmerking te komen, moet de auto voorkomen op de zg. milieulijst van RVO (voorheen Agentschap NL). Op de milieulijst 2017 staan zowel de Solar-bestelauto als de aardgasbestelauto.

Energie investeringsaftrek (EIA)

Wat is de energie investeringsaftrek? 

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. 


Voor wie geldt de energie investeringsaftrek?

De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Als voorbeeld is deze regeling van toepassing op de Solar koelwagen.

Versnelde afschrijving

De willekeurige afschrijving (ook wel bekend onder de naam VAMIL-regeling) is in 2017 mogelijk voor de Solar-bestelauto.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet de Solar-bestelauto bij RVO worden aangemeld.
De willekeurige afschrijving tot een maximum van 75% van de investering, kan daarna in de belastingaangiften van het investeringsjaar en de latere jaren worden verwerkt.

“Willekeurige” afschrijving zal in de praktijk vaak betekenen “versneld” afschrijven. Het voordeel van de versnelde afschrijving is aan de ene kant een rentevoordeel (de eerdere afschrijving leidt tot belastingvermindering in een eerder jaar dan wanneer regulier afgeschreven wordt) en aan de andere kant een liquiditeitsvoordeel.
Indien de investerende ondernemer dat wenst, is het ook mogelijk om niet éérder af te schrijven, maar juist láter af te schrijven. Dat kan voordelig zijn als verwacht wordt dat de winsten van de komende jaren in een hogere belastingschijf vallen.

Daarnaast is in de inkomstenbelasting willekeurige afschrijving mogelijk door startende ondernemers (doorgaans de eerste drie jaar van het ondernemerschap). Deze startende ondernemers kunnen hun investeringen waarop de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van toepassing is, willekeurig afschrijven. Hierbij geldt het investeringsplafond zoals dat ook voor de KIA geldt.


Regelingen per voertuigsoort

 

 Soort investering KIA  MIA  VAMIL  EIA  Versnelde
afschrijving
starters 
 Volledig elektrische bestelauto koop of financial lease           
operational lease          
 Solar-bestelauto koop of financial lease          
operational lease          
 Aardgasbestelauto

koop of financial lease

         

operational lease

         
 Overige bestelauto’s
 (nieuw of gebruikt)
koop of financial lease          
operational lease          

*Order in 2017 getekend + de ondernemer doet de investering zelfGeïnteresseerd in uw fiscale voordelen?

Toon prijzen:


De prijzen op de website staan standaard op excl. BTW, BPM en kosten rijklaar maken. Naar wens kunt u kiezen voor de vertoning van prijzen incl. BTW, BPM en kosten rijklaar maken.