10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2018. 

 

1. Welke bijtelling geldt er in 2018 voor een bestelauto?

Zakelijke bestelauto’s krijgen in 2018, evenals personenauto’s, een standaard bijtellingspercentage van 22% van de catalogusprijs inclusief btw en BPM. Voor personenen bestelauto’s met een CO2-uitstoot van nul gram (volledig elektrische auto’s) geldt in 2018 een bijtellingspercentage van 4%. Op auto’s met een datum eerste toelating vóór 2017 blijft het uitgangspunt dat de bijtelling 25% is. Eventueel kunnen daar dan nog CO2-afhankelijke kortingen op van toepassing zijn. Specifiek voor bestelauto’s zijn er diverse uitzonderingsregelingen van toepassing. Die komen hierna uitgebreider aan de orde.

2. Welke bestelauto’s zijn uitgezonderd van de bijtelling?

Uitgezonderd van de bijtelling zijn bestelauto’s die nagenoeg uitsluitend ingericht en geschikt zijn voor goederenvervoer, bestelauto’s waarvan werknemers buiten werktijd geen privégebruik kunnen maken omdat deze bestelauto’s op de zaak achterblijven, en bestelauto’s waarvoor een overeenkomst met een verbod op privégebruik is gemaakt tussen werkgever en werknemer.
Bij het tot stand komen van de regeling voor bestelauto’s die “nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor goederenvervoer”, zijn vooral bestelauto’s met alleen een chauffeursstoel bedoeld. In bijzondere gevallen kunnen ook specifiek ingerichte bestelauto’s mét een bijrijderszitplaats onder deze uitzondering vallen. Bestelauto’s met een dubbele cabine vallen echter nooit onder deze uitzondering.
De bijtelling is ook niet van toepassing als met een rittenregistratie aangetoond wordt dat het privégebruik maximaal 500 km per jaar is, of bij gebruik van een “verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto”.

3. Kan ik ook zonder rittenregistratie de bijtelling voorkomen?

Als u of een medewerker een bestelauto van de zaak niet of heel beperkt privé gebruikt, kan de tegenbewijsregeling van de bijtelling gebruikt worden. Uitgangspunt is dan dat met een sluitende rittenregistratie wordt aangetoond dat de bestelauto op jaarbasis voor niet meer dan 500 km privé wordt gebruikt. Als de bestelauto zelfs helemaal niet privé gebruikt wordt, kunt u een rittenregistratie achterwege laten. Dat geldt zowel voor u als ondernemer als voor eventuele medewerkers. Er moet dan een zogenaamde ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ worden ingediend bij de belastingdienst. Als de belastingdienst het vermoeden heeft dat de bestelauto voor privédoeleinden wordt gebruikt, wordt contact gezocht met de werknemer en werkgever. U krijgt dan de mogelijkheid het zakelijke karakter van de rit aan te tonen. Lukt dat niet, dan volgt een naheffingsaanslag.
Als de werkgever niets te verwijten is, wordt nageheven bij de werknemer. Kan het zakelijke gebruik wel aangetoond worden, dan blijft de auto bijtellingsvrij.

4. Telt de BPM nog steeds mee voor de bijtelling?

De bijtelling op een bestelauto wordt geheven over de prijs inclusief btw en BPM. De aanpassingen die na afgifte van het kenteken aan de auto worden aangebracht, tellen echter niet mee voor de bijtelling.

5. Wanneer ben ik als ondernemer vrijgesteld van BPM?

Bestelauto’s van ondernemers zijn vrijgesteld van BPM. Daarvoor moet u voor de heffing van btw als ondernemer zijn aangemerkt (ook als u eventueel een btw-vrijstelling toepast). Bij deze BPM-vrijstelling geldt wel de voorwaarde dat u de auto voor minimaal 10% zakelijk gebruikt.
Ook op geleaste bestelauto’s geldt de BPM-vrijstelling. Voor bestelauto’s in de verhuur of short-lease geldt de vrijstelling ongeacht wie de feitelijke gebruiker is als de contractduur niet langer is dan vier weken. Voor langer lopende contracten moet de leasemaatschappij kunnen aantonen dat de auto wordt gebruikt door een ondernemer die zelf ook de BPMvrijstelling zou krijgen als hij de bestelauto gekocht zou hebben. De leasemaatschappij heeft hiervoor van u een zogenaamde “ondernemersverklaring” nodig.

6. Wat gebeurt er bij inruil met de BPM?

Voor de BPM-ondernemersvrijstelling geldt een aantal voorwaarden. Als u binnen vijf jaar na inzet van de bestelauto niet meer aan die voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld doordat het zakelijke gebruik stopt omdat u de auto inruilt, hoeft dat niet per se te betekenen dat er alsnog BPM verschuldigd wordt. Als u auto verkoopt aan een andere ondernemer, wat bij inruil bij een garagebedrijf het geval is, kunt de zogenaamde doorschuifregeling gebruiken.
Koper en verkoper tekenen er dan voor dat de voorwaarden van de BPM-vrijstelling op de koper overgaan. U bent dan geen BPM verschuldigd en de vrijstelling loopt door bij de nieuwe eigenaar.

7. Welke investeringsaftrek krijg ik op een bestelauto?

Kiest u voor aanschaf van uw bestelauto via koop of financial lease, dan is de zogenaamde kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van toepassing. Met die regeling krijgt de ondernemer die in een nieuwe of gebruikte bestelauto investeert recht op een extra aftrekpost, bovenop de afschrijvingslasten en de gebruikskosten van de auto. De hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is afhankelijk van de omvang van de investeringen in het betreffende jaar en bedraagt maximaal 28% van de investering.

8. Krijg ik extra investeringsaftrek op een milieuvriendelijke bestelauto?

Naast deze KIA kan er nog een extra investeringsaftrek van toepassing zijn. Dat betreft dan nieuwe elektrische bestelauto’s (36% milieu-investeringsaftrek op investeringen tot € 75.000), nieuwe aardgasbestelauto’s (13,5% milieu-investeringsaftrek over de helft van de investering) en nieuwe bestelauto’s met halogeenvrije transportkoeling zonder eigen dieselaggregaat maar met lithiumhoudende accu’s. Voor die laatste categorie geldt op de auto zelf een milieu-investeringsaftrek van 27% over maximaal € 16.000, aangevuld met 54,5% energieinvesteringsaftrek op de zonnepanelen. Deze aftrekposten kunnen naast elkaar worden toegepast. Denkt u wel aan een tijdige aanmelding bij RVO, binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen.
Eventueel kunnen er ook lokale subsidies zijn voor aanschaf van elektrische auto’s of laadpalen. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente of van de Rijksoverheid (www.antwoordvoorbedrijven.nl). Met name de gemeente Amsterdam kent een gunstige regeling met als uitgangspunt een subsidie van € 5.000 voor aanschaf van een nieuwe elektrische auto.

9. Als ik mijn bestelauto pas volgend jaar krijg, krijg ik dit jaar dan al wel de investeringsaftrek?

Het percentage investeringsaftrek is afhankelijk van het totale investeringsbedrag in een bepaald jaar. Als u verwacht dat u volgend jaar veel zult investeren, kan een deel van de investeringen wellicht naar voren gehaald worden. Hierdoor kunt u de aftrekpercentages van de investeringsaftrek optimaal benutten. Voor het bepalen van de hoogte van het percentage investeringsaftrek is de datum van het aangaan van de verplichtingen van belang: het tekenen van de order. Die vastgestelde investeringsaftrek kunt u dan aftrekken in de aangifte van jaar waarin u de bestelauto in gebruik neemt, of in een eerder jaar voor zover u al aanbetaald hebt.

10. Kan ik de bestelauto beter privé of zakelijk boeken in mijn administratie?

De bijtelling wordt berekend over de nieuwprijs van de bestelauto, inclusief BPM en btw.Dat kan met name bij ondernemers die investeren in een door henzelf privé en zakelijk gebruikte bestelauto de vraag met zich meebrengen of het zinvol is om de auto niet zakelijk, maar privé aan te schaffen.
Bij zakelijke aanschaf zijn alle kosten aftrekbaar, is er eventueel sprake van investeringsaftrek, maar geldt ook de bijtelling. Dat kan een prima afweging zijn, vooral als er relatief veel privé gereden wordt.
Als er relatief veel zakelijke kilometers zijn, dan kan het echter ook voordelig zijn om de auto privé aan te schaffen. Als u een ondernemer bent die zelf als ondernemer is aan te merken voor de btw (zoals zzp’ers en ondernemers met een eenmanszaak), kunt u ondanks de privéboeking voor de inkomstenbelasting, de bestelauto voor de btw toch tot uw btwondernemingsvermogen rekenen en btw-aftrek krijgen. Ook geldt dan de BPM-vrijstelling voor ondernemers en het lage mrb-tarief voor bestelauto’s.
Voor de zakelijke kilometers kunt u dan per kilometer 19 eurocent van de winst van de zaak aftrekken. De bijtelling geldt in dit geval niet. Bij aanschaf van een occasion is dat extra belangrijk, omdat de bijtelling berekend wordt over de catalogusprijs van de auto.
Het antwoord op de vraag welke keuze voor u het meest voordelig is, hangt vooral af van het aantal zakelijke en privékilometers, de prijs van de auto en het geldende belastingtarief.

 

Toon prijzen:


De prijzen op de website staan standaard op excl. BTW, BPM en kosten rijklaar maken. Naar wens kunt u kiezen voor de vertoning van prijzen incl. BTW, BPM en kosten rijklaar maken.